Maskiner
Slider

Maskin

Motor

Kohler KDI 1903 TCR

Kohler KDI 1903 TCR

Kohler KDI 2504 TCR

Kohler KDI 3404 TCR-SCR

Kohler KDI 3404 TCR-SCR

Effekt

42 kW / 56 hk

42 kW / 56 hk

55,4 kW / 74,3 hk

100 kW / 136 hk

100 kW / 136 hk

Lyftkapacitet till full höjd/i bottenläge

12 / 13 kN

7,4 / 17,7 kN

11,6 / 24,7 kN

30,2 / 41 kN

42,5 / 65,8 kN

Lyfthöjd

705 mm

2735 mm

2800 mm

3380 mm

3740 mm

Max motorhydraulikflöde

0-55 + 35 + 20 l/min = totalt 110 l/min

0-55 + 35 + 20 l/min = totalt 110 l/min

0-80 + 52 l/min = totalt 132 l/min

0-145 + 55 l/min = totalt 200 l/min

0-145 + 55 l/min = totalt 200 l/min

Däck

235/75-15
31x10,5-15
31x15,5-15

31x15,5-15

305/70R16
380/60R15

420/65R24
360/80R20

460/65R24
500/60R22,5

Bredd

Info kommer vid lansering

1430 mm

1655 mm

1750 / 1920 mm

2150 mm

Längd

Info kommer vid lansering

4135 mm

4270 mm

5115 mm

5480 mm

Höjd

Info kommer vid lansering

2090 mm

2175 mm

2340 mm

2490 mm

Axelavstånd

Info kommer vid lansering

1955 mm

2090 mm

2415 mm

2675 mm

Yttre svängradie

Info kommer vid lansering

3570 mm

3750 mm

4340 mm

4800 mm

Vikt

Info kommer vid lansering

2920 kg

3420 kg

5920 kg

7050 kg

Transporthastighet

Info kommer vid lansering

0-38 km/h

0-40 km/h

0-50 km/h *)

0-50 km/h *)

Wille 275

Effekt 42 kW / 56 hk

Info

Motor

Kohler KDI 1903 TCR

Effekt

42 kW / 56 hk

Lyftkapacitet till full höjd/i bottenläge

12 / 13 kN

Lyfthöjd

705 mm

Max motorhydraulikflöde

0-55 + 35 + 20 l/min = totalt 110 l/min

Däck

235/75-15

31x10,5-15

31x15,5-15

Bredd

Info kommer vid lansering

Längd

Info kommer vid lansering

Höjd

Info kommer vid lansering

Axelavstånd

Info kommer vid lansering

Yttre svängradie

Info kommer vid lansering

Vikt

Info kommer vid lansering

Transporthastighet

Info kommer vid lansering

Wille 375

Effekt 42 kW / 56 hk

Info

Motor

Kohler KDI 1903 TCR

Effekt

42 kW / 56 hk

Lyftkapacitet till full höjd/i bottenläge

7,4 / 17,7 kN

Lyfthöjd

2735 mm

Max motorhydraulikflöde

0-55 + 35 + 20 l/min = totalt 110 l/min

Däck

31x15,5-15

Bredd

1430 mm

Längd

4135 mm

Höjd

2090 mm

Axelavstånd

1955 mm

Yttre svängradie

3570 mm

Vikt

2920 kg

Transporthastighet

0-38 km/h

Wille 465

Effekt 55,4 kW / 74,3 hk

Info

Motor

Kohler KDI 2504 TCR

Effekt

55,4 kW / 74,3 hk

Lyftkapacitet till full höjd/i bottenläge

11,6 / 24,7 kN

Lyfthöjd

2800 mm

Max motorhydraulikflöde

0-80 + 52 l/min = totalt 132 l/min

Däck

305/70R16

380/60R15

Bredd

1655 mm

Längd

4270 mm

Höjd

2175 mm

Axelavstånd

2090 mm

Yttre svängradie

3750 mm

Vikt

3420 kg

Transporthastighet

0-40 km/h

Wille 665

Effekt 100 kW / 136 hk

Info

Motor

Kohler KDI 3404 TCR-SCR

Effekt

100 kW / 136 hk

Lyftkapacitet till full höjd/i bottenläge

30,2 / 41 kN

Lyfthöjd

3380 mm

Max motorhydraulikflöde

0-145 + 55 l/min = totalt 200 l/min

Däck

420/65R24

360/80R20

Bredd

1750 / 1920 mm

Längd

5115 mm

Höjd

2340 mm

Axelavstånd

2415 mm

Yttre svängradie

4340 mm

Vikt

5920 kg

Transporthastighet

0-50 km/h *)

Wille 865

Effekt 100 kW / 136 hk

Info

Motor

Kohler KDI 3404 TCR-SCR

Effekt

100 kW / 136 hk

Lyftkapacitet till full höjd/i bottenläge

42,5 / 65,8 kN

Lyfthöjd

3740 mm

Max motorhydraulikflöde

0-145 + 55 l/min = totalt 200 l/min

Däck

460/65R24

500/60R22,5

Bredd

2150 mm

Längd

5480 mm

Höjd

2490 mm

Axelavstånd

2675 mm

Yttre svängradie

4800 mm

Vikt

7050 kg

Transporthastighet

0-50 km/h *)

Scroll to Top